Провеждаме дигитални кампании на два уебсайта и двамата записват водещ драйвер на трафика, където източникът на кампанията = LIN Няма други параметри на кампанията (кампания, среда и т.н.) и не можем да разберем откъде идва този трафик. Изглежда, че не е спам, защото има ангажираност, изпълнение на цели, връщащи сесии и т.н. Пълният препоръчател също е посочен като LIN. Той е групиран под (другия) канал.

Има ли начин да определим откъде идва този трафик?

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?