РУКОВОДСТВО ЗА ЖИВОПИС Primaris Bladeguard Lieutenant (Ultramarines) Indomitus Warhammer 40K 9th Edition

Google въведе новия параметър „текст“ в API на Google Web Fonts, където можете да изберете кои букви ще идват от вашата заявка (когато имате нужда само от няколко букви за логото)

Въвеждането на новия параметър е обяснено тук

Но ако вмъкна този шаблон на Blogger:

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Over+the+Rainbow:regular&text=PulaAe' rel='stylesheet' type='text/css'/> 

Получавам тази грешка:

The reference to entity 'text' must end with the ';' delimiter. 

Някой знае как е правилният начин да се използва този нов параметър в Blogger?

Препратката към обект "текст" трябва да завършва с ';' разделител.

Изглежда, че това е грешка при проверка на HTML.

Опитайте тази <link> вместо:

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Over+the+Rainbow:regular&text=PulaAe' rel='stylesheet' type='text/css'/> 

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?