Паническа атака по телевизия на живо | ABC World News Тази вечер | ABC News

моля, съвет добрият канадски хостинг може да предложи различни IP адреси от c-class

Благодаря много, Джей

  • Локализираните въпроси не са подходящи за SO.
  • Принадлежи към webmasters.stackexchange.com
  • а) няма такова нещо като „c“ клас IP и не е имало повече от 10 години, б) тъй като това е нещо за хостинг, трябва да е на serverfault.com, в) тъй като иска конкретна локализирана помощ , той също ще бъде затворен като „твърде локализиран“.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?