Актуализацията на спектъра за циклони е потвърдена

Искам да добавя нов собственик в Google Search Console чрез повторна проверка. Ще загубя ли данни и класиране, ако го направя?

  • 1 Планирате ли да запазите и стария собственик потвърден?

Въз основа на моя опит, няма влияние върху данните и резултатите от класирането.

Данните на новия собственик имат същите данни като данните на стария собственик. Нищо не е различно.

Забележка: Току-що се опитах, след като прочетох въпроса ви.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?