„Безплатен“ абонамент за Google Music

Препращащите данни се губят, когато HTTPS сайт се свързва с HTTP сайт.

Ако внедрите 301 пренасочване от вашия HTTP сайт към вашия HTTPS сайт, получавате ли данни за препращане?

Referring Site | Your Site HTTPS >>> HTTP >>> 301 >>> HTTPS 

или трябва да се уверите, че източникът на HTTPS сайта се свързва директно с вашия HTTPS сайт?

Referring Site | Your Site HTTPS >>> HTTPS 

Ако изобщо отскочите до HTTP, дори в 301 случай, ще загубите заглавката. 301 се обработва от браузъра (или друг клиент), така че преходът на протокола ще се случи там.

Някои възможни идеи за заобикаляне тук: https://stackoverflow.com/questions/43916848/implement-http-to-https-redirect-preserving-google-analytics-referrer

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?