Sentora с Nginx и Google Page Speed

Инсталирах mod_pagespeed на сървър, работещ с Virtualmin. Mod_pagespeed е активен само на първия виртуален хост (по азбучен ред).

Как да активирам mod_pagespeed за всички virtualhosts в среда Virtualmin? Видях документацията на следната връзка, но не съм сигурен как да я използвам в моята ситуация.

https://www.modpagespeed.com/doc/configuration#virtual-hosts

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?