Hey folks, Is there any if so, what is the difference between these two? In order to allow everything a search engines wishes for

<meta NAME=' robots'='' content='индекс, следвайте'> ?> var13 ->

<?php <meta NAME='robots' CONTENT='all'

И двамата имат едно общо нещо: не правят нищо. По подразбиране търсачките и роботите ще обхождат и индексират всичко, което прави тези маркери излишни и ненужни. Тагът за мета роботи трябва да се използва, когато пожелаете предотвратявам съдържание от обхождане или индексиране.

"всички" не е валиден атрибут.

Валидни стойности за атрибута са: "INDEX", "NOINDEX", "FOLLOW", "NOFOLLOW".

"INDEX, FOLLOW" е поведението по подразбиране, така че нито един от примерите няма да направи разлика.

някои от мета таговете, които съм виждал:

„ИНДЕКС, СЛЕДВАЩ“
„ИНДЕКС, НЕСЛЕДВАЩ“
„NOINDEX, СЛЕДВАЙ“
„NOINDEX, NOFOLLOW“

С първото: Индекс, следвайте, вие позволявате на паяка да търси вашата страница и да актуализира в своята търсачка.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?