MCINTOSH MA6100 ПРЕДВАРИТЕЛ / АМПЪТ ПО-КЪСНА ВЕРСИЯ С КЛЮЧ НА ГРАНИЦА

така че, ако публикувам усилвателната версия на мрежата вместо оригиналната връзка (да кажем в историите на Instagram), ще помогне ли на Google да обхожда уебсайта ми по-бързо?

  • Не виждам причина защо AMP да накара Google да обхожда уебсайта ви по-бързо, освен ако страниците ви, които не са AMP, са изключително тежки.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?