Пълно ръководство за SQL - ДОБАВЯНЕ или СУБСТРАТ или МНОЖЕСТВО между две колони - Глава 6

Създадох кампания в Adwords, насочена към определени региони на картата, използвайки инструмент за радиус. Въпреки това не виждам рекламите си, когато въвеждам ключовите си думи, въпреки че съм разрешил достъп до Google до местоположението си и съм в един от регионите, към които насочвам.

Затова се опитвам да използвам инструмента за визуализация на google реклами (https://ads.google.com/aw/diagnostic/AdPreview) и виждам грешка „Местоположението за търсене не съответства на настройките за насочване по местоположение на тази кампания“.

Опитвам се да проверя дали рекламите ми не се показват, тъй като Google не знае правилното ми местоположение или има грешка в настройките на кампанията.

Проблемът е, че въвеждането на местоположение не позволява нищо по-конкретно от градска област и вместо това бих искал да използвам географска ширина / дължина. Възможно ли е?

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?