Неуспех, иновации и инженерна култура | Astro Teller, X

Проверих целите си в Google Analytics и забелязах, че те са 0%, което знаех, че е погрешно. Влизане в настройките:

Изглежда правилно настроен, когато някой посети /thank-you/ страница, но когато се опитах да я проверя, целта трябва да бъде 0%. Използването на версията на Google Analytics в реално време и посещението на тази страница показва, че тя работи:

И ако разгледам посещенията, има няколко на тази страница:

Защо целта не работи?

Проверката на целите е само индикатор въз основа на данните от последните 7 дни. Ако количеството данни е твърде малко, проверката може да не работи според очакванията.

Имайте предвид също, че ако тествате страницата като конверсия на целта чрез отчитане в реално време, ако я тествате повече от веднъж в рамките на една и съща сесия, само първият път, когато ударите страницата, ще се брои за конверсия на цел. Изчистете бисквитките си, за да прекратите текущата сесия, ако искате да я тествате отново.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?