Вземете 100 въпроса за безплатна практика на TestingMom.com

  1. Какво точно се случва по време на трансфер на домейн? - какъв е основният механизъм

  2. На колко места се актуализира информацията?

  • 1 Прехвърлянето от един регистратор на друг отнема време най-вече поради техните политики. Някои работят по-бързо от други. На кого прехвърляте и на кого?
  • процедурата включва ли ръчна работа? Прехвърлям към Net4.in от Melbourne-IT (Yahoo Small Biz)

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?