Обяснение на начинаещи в огън

Регистрирахме домейн частно. Домейнът наскоро беше оспорен

  • От какъв вид спор имате предвид UDRP? Ако е така, и двете страни (регистрантът на домейна и жалбоподателят) ще бъдат включени в делото на СОИС за целите на уведомяването, проверката на търговската марка и подкрепящата документация. Делата могат да се търсят публично в тяхната база данни, след като страните бъдат уведомени за окончателното решение, което Google обхожда. Така че в крайна сметка регистрантът на домейна ще стане публичен, ако бъде потърсен.
  • Може би. Зависи от домейна, TLD, регистратора, спора. Ако сте дали името на домейна, бихте могли да получите полезни отговори. Започнете, като прочетете отново договора, който сте подписали с вашия регистратор, и частите за „частната регистрация“, за да видите какво се случва в случай на спорове. Ако това е gTLD, то ще бъде обвързано от разпоредбите на ICANN за поверителността и прокси услугите на icann.org/resources/pages/pp-services-2017-08-31-en

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?