Бизнес с двама партньори и уебсайт се разделиха. Уебсайтът вече е само една статична страница с информация за контакт за партньорите. Търсенията за тези партньори все още връщат този уебсайт, преди други по-подходящи резултати от новите им бизнес начинания. Пренасочванията не са добра идея поради разделянето.

Кой е най-добрият начин да премахнете стария сайт от интернет? Въпросът ми беше зададен в специфичен за Google контекст, но по-общ отговор би бил полезен.

Вземете страницата надолу, за да върне 404. Google също ще я премахне от индекса си навреме.

  • Google има процес за премахване на страници от резултатите от тяхното търсене: support.google.com/websearch/answer/6349986?hl=bg

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?