Преглеждах изходния код на stripe.com и забелязах, че почти всички връзки имат следните характеристики:

data-analytics-action='' data-analytics-source='' data-convert-cta='' 

Очевидно те се използват за проследяване откъде потребителят щраква, но не мога да намеря информация как да ги използвам в Google Analytics или друг софтуер на Google Анализ.

Как всъщност да настроя нещо подобно?

  • Това не са нещо, което някога съм виждал при четенето на доста GA и GTM документация, включително за API. Те приличат на атрибути на персонализирани данни, които ще използват други персонализирани Stripe кодове - може би за изграждане на обекти, които да се вкарат в слоя данни за използване от GA, може би за създаване на дестинации за кликвания, които се обработват от JS, може би за други цели, включително анализи, които не Google.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?