Готови ли сте за PowerApps Ideation !?

Има разгъване / свиване на анимации (като jQuery's slideUp/slideDown) добра идея за категориите или уточняване на йерархията в сайт за електронна търговия или те са твърде разсейващи? Трябва ли разширяването / свиването да се случи незабавно, когато потребителят щракне? Изглежда, че повечето големи търговци на дребно просто показват и скриват съдържанието незабавно (много дори имат навигация / обратно връщане и повторно показване).

Ако първото щракване, което разширява менюто, също води към тази страница с категория първо ниво, мисля, че е добре да се използва, но ако принуждавате потребителя да щракне веднъж, за да отвори менюто, втори път да щракнете към неговата категория, ще има по-нисък процент на конверсия на хората, които стигат до страниците с категории.

Друг и по-добър вариант според мен е да имате списък с категории от най-високо ниво, без анимации при кликване. Просто свържете се към страниците с категории веднъж в категорията от първо ниво, сега в менюто ви покажете подкатегориите на родителя.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?