Покупка на онлайн разрешително - Ръководство стъпка по стъпка за разрешително за жилищна сграда

Имам онова, което вярвам, че е законно предложение за домейн, който притежавам, и обмислям да го приема, но не съм сигурен как да действам по начин, който гарантира, че и двете страни получават това, за което се съгласяват (контрол на домейна за купувач и предлаганите пари за мен).

Какъв е процесът за продажба на домейн на непознат?

  • Моля, посочете повече вашия въпрос и разширение на домейна, тъй като всеки възможен отговор би бил твърде широк или неспецифичен за вас.
  • 1 @Mike Не съм съгласен и OP е приел отговора. Процесът, за да се гарантира, че и двете страни получават това, за което се съгласяват, което е същността на въпроса, се прилага за всяко разширение на домейн.

Един от методите е да се използва условна депозитна услуга. Считайте ги за незаинтересована трета страна, която ще държи парите и ще държи регистрацията на домейна. Когато и двете страни се съгласят, че продажбата е била успешна, те ще предадат приходите на вас и входът на домейна към тях.

Те обикновено начисляват такса за тази услуга.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?