Имате ли предложение как мога да получа случайна страница 404, показвана, когато страница не е намерена.

Използвам Wordpress и в момента използвам потребителски 404.php файл за показване на страница 404, но това, което искам, е да има три или четири различни страници, които се показват произволно, когато посетител 404s.

Можете да създадете динамичен изход, използвайки PHP вътре в 404.php шаблон.

Ефективно използвате 404.php за да включите вашия горен, долен колонтитул и всяка навигация според нормален шаблон и след това да замените нормалното loop и създайте блок от съдържание, който е рандомизиран - напр .:

content goes here
'; //normal HTML break; case 2: echo $string_output_youve_set_earlier; //HTML in a string break; case 3: include 'random_block_3.php'; //a PHP block break; case 4: get_template_part('random','four'); //Using WordPress's own engine } ?> var13 ->
  • Добре, благодаря за вашата помощ. Мога ли просто да използвам include random_block_1.php; за всеки от случаите? Тогава името на файла би ли било random_block_1.php, random_block_2.php и т.н.? Също така, ако използвам WP engine, как той определя файла на шаблона, който да се използва?

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?