Имам VPS, работещ с apache2 на Debian 6.

Създаде файл, наречен .htaccess в уеб корен, който включва:

 Order allow,deny Deny from all   Deny from all  

Все още може ръчно да изтегли файла database.db, който съществува в същата директория като файла .htaccess. Рестартиран Apache2, същото.

Какво дава?

  • 2 Някаква причина, поради която вашият файл sqlite трябва да бъде поставен във вашия уеб корен?
  • 1 в този момент не, но това ме вбесява, че не мога да накарам htaccess да работи както трябва
  • 1 Какво е AllowOverride настройка за тази директория? Също така, за бъдещи справки, не е нужно да рестартирате Apache за .htaccess промени, за да влязат в сила.
  • Базата данни SQLLite е за приложения за Android. Той няма връзка с httaccess. Файлът httaccess се намира в папката XAMPP / WAMP / LAMP, която сте инсталирали. Може да поискате да изтеглите SQL файла. Това може да се направи, като щракнете върху бутона Експортиране във вашата страница phpMyAdmin. Ако греша, моля, посочете как се сблъсквате с проблема.

Изпратете му 404!

RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_URI} (.*).db [NC] RewriteRule ^(.*)$ 404.html [R=404,L] 
  • или 301 до основната страница

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?